Alt Text

Vedachar (वेदाचार) by D. N. Kumbhar

  • Rs. 44.00
  • Save Rs. 6


Join as Seller
महाराष्ट्रभर महामुनीच्या अभंग रचनेचा उपयोग ज्याप्रमाणे इतर सत्यशोधक आपल्या लहान-मोठया पुस्तकात करायचे, त्याप्रमाणे पं. धोंडीराम यांच्या अभंगरचनेचा उपयोग व्हायचा.

We Also Recommend