Swargachya Watevaw Kahitari Ghadle…,   By  Sudha Murthy

Swargachya Watevaw Kahitari Ghadle…, By Sudha Murthy

  • Rs. 99.00
  • Save Rs. 51


Join as Seller
आपल्यापैकीप्रत्येकाकडेचएककहाणीअसते, जिच्यामुळेआपलाजगण्यावरचाविश्वासदृढहोतो..सुधामूर्तींच्यापुस्तकाच्यापानोपानीभेटणारीमाणसंआणित्यांच्यारोमहर्षककहाण्याआपल्यामनावरकायमचाठसाठेवूनजातात. पणयासर्वपुस्तकांमधूनआपल्यालाजीकुणीमाणसंभेटतात, तीसुधामूर्तींच्यासामाजिककार्याच्यानिमित्तानंवेळोवेळीत्यांच्याआयुष्यातयेऊनगेलेलीमाणसंअसतात. पणतशाचप्रकारच्याकहाण्याइतरांच्याहीआयुष्यातघडल्याअसतील. 

We Also Recommend