Alt Text

Satya Agrahi Ambedakar (सत्य आग्रही आंबेडकर) by Suhas Sonavane

  • Rs. 108.00
  • Save Rs. 12


Join as Seller
“...सत्य म्हणजे काय, याची खूण सत्याग्रहीस पटणे आवश्यक आहे. ज्या कार्यापासून लोकसंग्रह होत आहेत ते सत्कार्य, त्यासाठी केलेला आग्रह हा सत्याग्रह.”

We Also Recommend