Alt Text

Samarthanche Samarthya (समर्थांचे सामर्थ्य) by Krushnachi Narayan Athalye

  • Rs. 359.00
  • Save Rs. 41


Join as Seller
एक शरीरसामर्थ्य आणि दुसरें मनस्सामर्थ्य. ह्यांत मनस्सामर्थ्य जरी श्रेष्ठ आहे तरी त्याला शरीरसारर्थ्याची आवश्यकता ही असतेच. म्हणजे ही दोन्हीही परस्परावलंबी आहेत.

We Also Recommend