Phiruni Navi Janmen Mi by Vijaya Brahmankar

Phiruni Navi Janmen Mi by Vijaya Brahmankar

  • Rs. 249.00
  • Save Rs. 11


Join as Seller

आयुष्याच्या एका उदात्त क्षणी भेट होते , तिचे रुपांतर जन्मोजन्मीचा सोबतीपणाच्या  निश्चयात होते . परंतु नियतीने काही वेगळेच ठरविलेले असते . दोन भिन्न  दिशांना दोघांचा प्रवास होतो . एका अश्याच क्षणी पुन्हा हे दोन्ही रस्ते भेटतात . परंतु त्यावेळी भावनेचा ओलेपणा आटून गेलेला असतो आणि पुढचा रस्ता धुसर  दिसतो . अश्या कसोटीच्या वेळी एवढेच सांगता येते. …. 

फिरुनी नवी जन्मेन मी . एका समाजकार्य करणाऱ्या ध्येयवेड्या स्त्रीची हि जीवनकथा व्यक्त करणारी कादंबरी वाचकांना भावोत्कट  करते आणि मनाला हुरहूर लावते .   


We Also Recommend