Pavalatunach janma Vatecha (पावलातूनच जन्म वाटेचा)  by Uttam Kamble

Pavalatunach janma Vatecha (पावलातूनच जन्म वाटेचा) by Uttam Kamble

  • Rs. 152.00
  • Save Rs. 18


Join as Seller

लढाया दोन प्रकारच्या असतात. एक-बाहेरची आणि दुसरी - आतली. निसर्ग सारं काही देतो पण एका गोष्टीबाबत मात्र हात आखडून घेतो, कंजुषी करतो. निसर्ग कोणत्याच जिवाला चालण्यासाठी वाट देत नाही. ज्याला चालायचं असत्म त्यान्म पाऊल पुढम टाकायच असतं


We Also Recommend