Mudrikeche Sathidar - 3 Book Set (मुद्रिकेचे साथीदार) by J. R. R. Tolkien

Mudrikeche Sathidar - 3 Book Set (मुद्रिकेचे साथीदार) by J. R. R. Tolkien

  • Rs. 1,620.00
  • Save Rs. 180


Join as Seller
जे.आर.आर.टॉल्कीन यांच्या ‘स्वामी मुद्रिकांचा’ (THE LORD OF THE RINGS) या महाकादंबरीचा ‘मुद्रिकेचे साथीदार’ हा पहिला भाग आहे. कृष्ण शक्तीचा स्वामी, सॉरॉन याने स्वतःजवळ शक्तिमान मुद्रिका मिळवल्या आहेत.

We Also Recommend