Alt Text

Manusmrutichya Samarthakanchi Sanskruti (मनुस्मृतीच्या समर्थकांची संस्कृती) by Dr. A. H. Salunkhe

  • Rs. 179.00
  • Save Rs. 21


Join as Seller
संस्कृतीची जी विविध माध्यमे आहेत,त्यांमधूनआज भारतीय संस्कृतीचे दर्शन अशा पद्ध्तीने घडविले जात आहे,की त्यामुळे फक्त मूठभर लोकांच्या सांस्कृतिक अहंकाराचे तुष्टीकरण होऊ शकते.

We Also Recommend