Alt Text

Mahashweta By Sudha Murthy

  • Rs. 59.00
  • Save Rs. 61


Join as Seller
संकटांशी सामना देणाऱया समरथ सतरीची कहाणी.
ती अनुपम 
लावणयवती, गरीब शाळामासतरांची मुलगी. तो एक देखणा डॉकटर – घरंदाज, 
लकषमीपुतर. सरवांचया मरजीविरुदध तयानं तिचयाशी लगन केलं. परंतु 
दुरदैवानं काही महिनयांतच तिचया अंगावर कोडाचा पांढरा डाग उमटला आणि 
साऱया घरादारानं तया अभदराला घाबरून, किळसून तिला माहेरी हाकलून लावलं —
कचराकुंडीत घाण फेकावी, तसं !........ पुढे तिनंही आपलं सवतंतर अवका
 ...more

We Also Recommend