Kaivalyachi Bramhapadi (कैवल्याची ब्रम्हपदी)  b yNarayan Patankar

Kaivalyachi Bramhapadi (कैवल्याची ब्रम्हपदी) b yNarayan Patankar

  • Rs. 161.00
  • Save Rs. 19


Join as Seller

चैतन्याच्या अनुसंधानात असताना, ते चैतन्यच साधकाला समाधीसुखात नेउन आपले चित्तचक्षुचमत्कारी दर्शन असे देते की, ज्यायोगे, मानवी जीवनाचा मार्ग सहज सुंदर गंगौघासारखा वाहता, मुक्त होतो आणि मानवी जीवन धन्यधन्य होते, याच प्रत्यय वाचकांना "कैवल्याची ब्रह्मपदी" मध्य येउ शकेल.


We Also Recommend