Alt Text

Kagadi Nava by Vilas Patil

  • Rs. 109.00
  • Save Rs. 16


Join as Seller
आपल्या आजूबाजूला घडणा-या घटना केवढ तरी नाटय भरलेलं असत त्यांत वृत्तपत्रांतल्या बातम्या डोळसपणे न्याहाळल्या तर केवढी तरी कथाबीजं गवसतात त्यांत! ल्ेखकाच्या लेखणीसाठी हे खरं तर खादय... हवं तर शाई म्हणा !

We Also Recommend