Alt Text

HIRWAL by V. S. KHANDEKAR

  • Rs. 89.00
  • Save Rs. 11


Join as Seller
GREENERY SHORT ESSAY IS A MODIFIED TYPE OF CREATIVE WRITING. IT HAS TWO PECULIAR CHARACTERISTICS; WAYWARD IMAGINATION AND THE STRENGTH TO FIND THE TRUE MEANING OF SIMPLE TOPICS. WEIRDNESS AND VARIETY IS ALSO A PART OF SHORT ESSAYS; SOMETIMES IT IS IN THE PRESENTATION, SOMETIMES IT IS IN THE IMAGINATION, SOMETIMES IN THE FEELINGS PRESENTED IN IT, AND YET SOMETIMES IN THE DOCTRINES THAT IT SUGGESTS. THE SOUL OF SUCH WRITING IS THE INSPIRED THOUGHTS ARISEN FROM THE CONTEMPLATION OF THE HUMAN LIFE WITH AFFINITY. THIS TYPE OF WRITING IS SIMILAR TO TRADITION, MAJORITY, SHORT STORIES IN A WAY, THEY DO NOT GIVE MORE STRESS ON CREATIVITY AND LIMITED SELFTALK. THEY SHOW THE WANTONNESS OF IMAGINATION, FEELINGS, THOUGHTS, THE FREENESS OF ONE`S WANDERING MIND, IN A SWEET AND FREEHAND WAY, PROVING EMINENTLY PROPER TO THE NAME"SHORT ESSAY`. WE HAVE COLLECTED 14 OF SUCH DELIGHTFUL SHORT ESSAYS TO MAKE THE READER MORE FAMILIAR WITH THIS TYPE OF WRITING AND TO BRING HIM CLOSE TO IT. THEY ALL POSSESS THE QUALITY OF BEING ENTICING. WE ARE SURE THAT THE READERS WILL ALSO FEEL THE SAME.
लघुनिबंध हा ललित वाङ्मयाचा अत्यंत आधुनिक असा प्रकार आहे. या नव्या वाङ्मयप्रकाराची दोन प्रमुख वैशिष्ट्यं आहेत: स्वैर कल्पनाविलास आणि साध्या विषयातून मोठा आशय शोधून काढण्याची शक्ती ! चमत्कृती हाही लघुनिबंधाचा एक विशेष आहे. ही चमत्कृती बहुधा विषयाच्या निवडीत असते; कधी ती मांडणीत असते, कधी कल्पनेची असते, कधी भावनेची, तर कधी सूचित केलेल्या तत्त्वाची असते. मानवी जीवनाचं जिव्हाळ्यानं केलेलं चिंतन व त्यातून स्फुरलेला तात्त्विक विचारविलास हा या अशा लेखनाचा आत्मा असतो. परंपरा, बहुमत, लघुकथा या संज्ञेशी असलेलं साम्य आणि केवळ लालित्य अथवा मर्यादित आत्मपरता यांच्यावरच भर न देता, कल्पना, भावना आणि विचार यांचा या वाङ्मयप्रकारात आपल्या व्यक्तित्वाचा स्वच्छंद विलास दाखवण्यासाठी, मधुर व मनमोकळ्या आविष्कारासाठी मिळणारा अवसर या सर्व दृष्टींनी या प्रकाराला लघुनिबंध हे नाव अधिकच अन्वर्थक ठरलं आहे. मोहक व्यक्तित्वाचा मार्मिक व मनोहर आविष्कार असणाNया लघुनिबंध या वाङ्मयप्रकाराशी ओळख होऊन, त्याच्याशी जवळीक निर्माण होण्यासाठी चौदा निवडक लघुनिबंधांचा सिद्ध केलेला हा संग्रह वाचकांना नक्कीच आवडेल, असा आहे.

We Also Recommend