Hashaya Ani Talya by Aacharya Atre

Hashaya Ani Talya by Aacharya Atre

  • Rs. 150.00
  • Save Rs. 50


Join as Seller

हश्या आणि टाळया -विनोदी भाषणे आणि लेखन याबद्द्ल अत्रे यांची ख्याती नव्याने सांगायला नको.त्यांच्या अनेकभाषणांतून त्याचा प्रत्यय येतो.विधानसभेतील त्यांच्या याभाषणांचे पुस्तक वाचले म्हणजे त्यांच्या विविध गुणांची कल्पना येते.


We Also Recommend