Gotavala By Aanand Yadav

Gotavala By Aanand Yadav

  • Rs. 39.00
  • Save Rs. 41


Join as Seller
जिवाला बरं नसल्यागत मळा दिसत हुता ... सबंध माळावर कुठं झाड, डगरी, वारूळ काहीबी दिसत नव्हतं ... आता माळावर ढोरं कशाला येतील नि, पोरं तरी कशाला येतील? ... चला! रग्गड झालं आता! आता नगच र्‍हायाला ... 

... समदा गोतावळा घेऊन असंच माळानं माळ हुडकत जाऊ. हित आता कोण हाय आपलं?

We Also Recommend