Goshti Andhashraddhechya by Chandrasen Tilekar

Goshti Andhashraddhechya by Chandrasen Tilekar

  • Rs. 59.00
  • Save Rs. 16


अमोघ वक्तृत्वाची देणगी लाभलेले, स्वर्गीय सावरकरांची विज्ञान निष्ठा समाजापुढे मांडण्यासाठी कार्यरत असणारे आचार्य अत्रे कट्टयाचे आधारस्तंभ चंद्रसेन टिळेकर माझे थोडेबहुत ओळखीचे आहत. स्पष्टवक्तेपणा हा त्यांचा अनेकांना भावणारा व काहींना न भावणाराही गुण आहे. व्यवहारात, या गुणामुळे घटनांतली, इप्सिनातली, त्याच्या साध्यतेसाठीच्या प्रवासातली संभाव्य गुंतागुंत टाळण्याची मदत होते.

We Also Recommend