Alt Text

Buzrvagaman by Diwakar Chaudhari

  • Rs. 129.00
  • Save Rs. 21


Join as Seller
कित्येक सरकारे आली नि गेली. कित्येक पक्ष, शेतक-याचें कैवारी आले नि गेले. पण ज्या देशाचा मूलभूत व्यवसाय शेती व शेतीशी निगडीत आहे, त्यांच्याशी इमान राखून कधीही तळापासून नियोजन झालं नाही. बंद वातानुकूलीत खोल्यांमधील व्यवहारशून्य नियोजन : त्यांचे परिणाम भोगत माझा तुमच्या आणखी किती पिढया मातीत मिळतील याचं काहीच भविष्य

We Also Recommend