Alt Text

Bhatakya Vimuktanche Antarang by Ramnatha Chavan

  • Rs. 139.00
  • Save Rs. 21


Join as Seller
आज इथं तर उद्या तिथं अशी भटकंती करणा-यांशी प्रा. रामनाथ चव्हाण यांनी मोठया हौसेने आणि उमेदीने जवळीक साधून त्यांच्या हातून जे होउ शकलं ते इथं मांडल आहे.... समाजशास्त्राचा अभ्यास करणा-या लोकांना, संशोधकांना, विचारवंतांना या विविधप्रकारच्या भटक्या जमातीतील चालीरीती पुष्कळ काही सांगून जातात.

We Also Recommend