Atmashakti (आत्मशक्ति) by N. K. Kshirsagar

Atmashakti (आत्मशक्ति) by N. K. Kshirsagar

  • Rs. 89.00


Join as Seller
सात्विक विश्वशक्ती व दुष्ट विश्वशक्ती ह्या कशा आहेत, ह्यांचे परस्परांचे कार्य कसे चालते हे समजण्याकरिता मी जी प्रयोग केले व अनुभव घेतले ते या ग्रंथात आहेत.- न.खं. क्षीरसागर

Customer Reviews

No reviews yet Write a review

We Also Recommend


Customer Reviews

No reviews yet Write a review