Aprakashit Pu La (अप्रकाशित पु. ल.) by Sampadit

Aprakashit Pu La (अप्रकाशित पु. ल.) by Sampadit

  • Rs. 59.00
  • Save Rs. 1


Join as Seller

Aprakashit Pu La (अप्रकाशित पु. ल.) by Sampadit

पुलंचे हे उरलेसुरलेही त्यांच्या अन्य प्रकाशित कलाकृतींइतकेच नि:संशय आनंददायी असेल. सप्तसूर मिळून सरगम होत असली तरी त्यातील एकेका स्वरातूनही नादब्रह्‍माची अनुभूती होऊ शकते. कशी, ते समजून घेण्यासाठी हा अंक निश्चित उपयोगी पडेल.


We Also Recommend