Alpasankhya by Vijay Padalkar

Alpasankhya by Vijay Padalkar

  • Rs. 249.00
  • Save Rs. 51


‘अल्पसंख्य’ या नावामुळे मनात उभ्या राहणा-या ‘त्याच न् त्याच’ प्रश्नांना पूर्ण छेद देणारी... बँक उद्योगाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अल्पसंख्य’ आणि ‘बहुसंख्य’ या दोन्ही प्रकारच्या तुमच्या-आमच्यासारख्या माणसांचे जगण्याचे, लढण्याचे, हरण्याचे संदर्भ शोधणारी... कोणताही ‘अभिनिवेश’ नसलेली सुंदर कादंबरी – 

We Also Recommend