Alt Text

Ajun Gadima by G. D. Madgulkar

  • Rs. 134.00
  • Save Rs. 16


Join as Seller
आपल्या कवितेबद्दल गदिमा स्वत:च म्हणायचे, "एखादया चित्रकाराने माझ्या कवितेवर चित्र काढायचे ठरवले तर ते असे असेल: एक नाजूक सुंदर फूलपाखरू एखादे तंतुवाघ वाजवीत आहे." फूल फुलो-यात यावे तशी आलीस वनात ओठी आंब्याचा मोहर तुझ्या कोकिळ मनात गदिमांच्या ऎन तारुण्यातील प्रतिभेचा अनघात फुलोरा...

We Also Recommend