Alt Text

Adharmayuddha By Girish Kuber

  • Rs. 125.00
  • Save Rs. 125


Join as Seller
आज सारं जगं तयांना धरमांध माथेफिरू महणून ओळखत.. भसमासुरासारखं अकराळ-विकराळ रूप धारण करणाऱया अशा दहशतवादांचया मूळ परेरणा कोणतया आणि सवारथासाठी तयांना कठपुतळयांपरमाणे नाचवणाऱया सामराजयवादी सुतरधारांचे मनसुबे कोणते, याचा नावनिशी वार केलेला हा पंचनामा.
धरम-अधरमाचा तातविक काथयाकुट न करता परतयकष वयवहारातील संघरष चितारणारी हि शोधकथा अनेकदा चीड आणते आणि तशीच असवसथही करून सोडते.
...more

We Also Recommend