Aatvanitlaya Kavita Bhag 2 By Pamakar mahajan

Aatvanitlaya Kavita Bhag 2 By Pamakar mahajan

  • Rs. 49.00
  • Save Rs. 51


शाळेत शिकलेल्या कवितांच्या मधुर हुरहुरीतून (नॉस्टाल्जिया) "आठवणीतील कविता" या संग्रहाची कल्पना आली. पहा तुमच्या "आठवणी"तील कविता यात तुम्हाला सापडते का? त्या कवितेबरोबर तुम्ही केव्हा गुणगुणायला लागाल हे तुम्हाला कळणार पण नाही.
या संग्रहाच्या संपादक मंडळाचे एक सदस्य आहेत आपल्या क्रिकेटवीर सचीन तेंडुल

We Also Recommend