Aanand Tarang by Dr. Ramchandra Dekhane

Aanand Tarang by Dr. Ramchandra Dekhane

  • Rs. 149.00
  • Save Rs. 16


निसर्गामधील सौदर्याचा साक्षात्कार जेव्हा मानवाला पहिल्यांदा झाला, तेव्हा तो या सौंदर्याने खरोखरीच वेडा झाला. जो या सौंदर्याने खरोखरीच वेडा झाला. जो या सौंदर्याने डोलू लागला तो वक्ता जो या निसर्गसौंदर्याल गाउ लागला तो संगीतकार झाला. जो रंगवू लागला तो संगीतकार झाला. जो रंगवू लागला तो चित्रकार झाला जो या निसर्गाचे चिंतन करू लागला तो तत्ववेत्ता झाला. तर जो शोध घेउ लागला तो शास्त्रज्ञ झाला.

We Also Recommend