Sant Sahityatil Mithkanche Rahasya (संत साहित्यातील मिथकांचे रहस्य) by Dr. Kalpalata Natu

Sant Sahityatil Mithkanche Rahasya (संत साहित्यातील मिथकांचे रहस्य) by Dr. Kalpalata Natu

  • Rs. 314.00
  • Save Rs. 36


संत साहित्यातील मिथकांचा अभ्यास करताना प्रस्तुत ग्रंथात डॉ. कल्पलता नातू आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडतात. ज्ञानदेवांनी गुरुमाउलीवर रचलेल्या मिथकांचे त्यांनी अतिशय गांभीर्याने विश्र्लेषण केलेले आहे.

We Also Recommend