Impressive English (इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश) by B. K. Garde

Impressive English (इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश) by B. K. Garde

  • Rs. 72.00
  • Save Rs. 8


Join as Seller
व्याकरणदृष्टया बरोबर असलेले इंग्रजी अनेकांना आत्मसात असते. परंतु सुयोग्य शब्दप्रयोग, इंग्रजीचे पैलू दाखविणारी वाक्यरचना, वाक्प्रचार इ. आपल्या लिहिण्या-बोलण्यात डोकावल्यास ते इंग्रजी, प्रभावी ठरणारे असेल. ...

We Also Recommend