Tehaltikori by Pradnya Daya Pawar

Tehaltikori by Pradnya Daya Pawar

  • Rs. 150.00
  • Save Rs. 50


टेहलटिकोरी म्हणजे मुक्त भटकंती.प्रयोजनहीन असं आपण काही करत नाही. पण ते करताना एका कर्मठ पठडीचं,शिस्तीचं जू मानेवर ठेवत नाही,ठेवावसं वाटत नाही,म्हणून मग ही आंशिक टेहलटिकोरी!

We Also Recommend