Nineteen Ninety (नाइन्टीन नाइन्टी) by Sachin Kundalkar

Nineteen Ninety (नाइन्टीन नाइन्टी) by Sachin Kundalkar

  • Rs. 240.00
  • Save Rs. 60


ह्यातील अनेक लेख मूळ स्वरुपात वृत्तपत्रांमध्ये आणि दिवाळी अंकांमध्ये लिहिले गेले, गेल्या वीस वर्षात लिहिलेल्या पन्नास लेखांपैकी पहिल्या पंचवीस लेखांचा हा संग्रह.


We Also Recommend