Alt Text

Balantpan by Vaishali Biniwale

  • Rs. 179.00
  • Save Rs. 21


Join as Seller
‘आई होणं सोपं नाही गं बाई !’ अनादि अनंत काळापासून चालत आलेलं ‘मातृत्त्व’ आणि तेवढेच पुरातन असे हे शब्द ! म्हणूनच या विषयावर पुष्कळ काही उपलब्ध आहे. मग या पुस्तकाचा असा विशेष कोणता ? तर, माहितीच्या या जंजाळातून नेमकं काय घ्यावं याची आजची गरज ओळखून, ती काळजीपूर्वक तुमच्यापर्यंत पोचवणारा हा लेखाजोखा. सोदाहरण शास्त्रोक्त माहितीपासून,नवनवी उपकरणं, बाळंतपणाचे प्रकार, सर्व प्रकारची लक्षणं, धोके, घ्यायच्या काळज्या, समज-गैरसमज,आहार ते योगासनांर्यंत. नावासकट आत सर्वकाही असणारं - 

We Also Recommend