Shop By

Marathi

Save More Read More


Mani 'Manasi' | मनी ‘मानसी’By  Urmila Rajendra Agarkar | ऊर्मिला राजेंद्र आगरकर

Mani 'Manasi' | मनी ‘मानसी’By Urmila Rajendra Agarkar | ऊर्मिला राजेंद्र आगरकर

जन्मत:च कर्णबधिर असलेल्या मुलीचे जीवन बदलायला निघालेल्या आईचे आणि त्याबरोबरच तिच्या मुलीचे घडणे ह्या समांतर गोष्टींचा अनुभव एकाच वेळी वाचक घेतो. आईची प्रतिज्ञा, तिचा अहर्निश संघर्ष, पराभवाच्या अनेक शक्यतांतून तिने काढलेला मार्ग हे सगळे वाचताना आपण केवळ थक्कच होत नाही, तर हा मार्ग इतरांना मार्गदर्शक ठरेल, याची खात्री पटते. हे समांतर अनुभव एक झालेले दिसतात, तिथे ही कथा थांबते. एकाच वेळी आई आणि मुलगी ह्या दुर्दैवी खेळात जिंकतात तेव्हा दोघींनाही मनापासून दाद द्यावीशी वाटते. तरीही एवढीच ह्या पुस्तकाची मर्यादा नाही. भाषाविज्ञान, ध्वनिसिद्धान्त आणि विशेष मुलांचे भावविश्व समजून घेऊन उत्तम, आदर्श पालक व शिक्षक कसे व्हावे, याचा वस्तुपाठ घालून देणारे हे पुस्तक आहे. केवळ ह्यासाठी आपण हे सांगत आहोत, ही लेखिकेची भूमिका नाहीच तर तिच्या धडपडीची, प्रेमाची आणि त्यागाची ही कथा आहे. दुर्दैवावर अंधश्रद्धेने नव्हे तर प्रयत्नाने मात करता येते याचा सकारात्मक संदेशही येथे मिळतो. आयुष्यभर आपल्या मनी फक्त मानसीला ठेवणार्‍या आईचे हे कथन आपल्याही मनी कायम रेंगाळत राहील, हे मात्र नक्की.   मनी

Sale price Rs. 299.00 Regular price Rs. 320.00

Save Rs. 21
Aaltoon Paaltoon आलटून पालटून by  Madhukar Dharmapurikar

Aaltoon Paaltoon आलटून पालटून by Madhukar Dharmapurikar

Aaltoon Paaltoon आलटून पालटून by  Madhukar Dharmapurikar व्यंगचित्रे ही मधुकर धर्मापुरीकरांच्या जगण्याचा भाग झालेली आहेत. कुटुंबीय, ऑङ्गिसमधले सहकारी यांच्याबरोबर रोजच्या जीवनातील सुख-दु:खे अनुभवताना धर्मापुरीकरांना एखादं व्यंगचित्र आठवतं आणि परीसस्पर्श व्हावा तसं त्या अनुभवाचं रुपांतर आस्वाद्य अशा ललित लेखात होतं. अशा ललित लेखांचा हा संग्रह आहे. धर्मापुरीकर कथालेखक आहेत आणि चित्रांचे आस्वादकही आहेत. वसंत सरवटे यांच्यासारख्या व्यंगचित्रकाराच्या सहवासात राहून आणि भारतीय आणि परकीय व्यंगचित्रांच्या सततच्या परीशीलनातून धर्मापुरीकरांची एक दृष्टी तयार झालेली आहे. ती व्यंगचित्रातला आशय शोधत असतानाच व्यंगचित्रांमधली तांत्रिक कौशल्य, चित्रकलेच्या रेषा किंवा अवकाश यासारख्या मूलभूत घटकांचा वापर याबद्दलही मार्मिक भाष्य करते. व्यंगचित्रांसारख्या कलाकृतीच्या आस्वादामध्ये येणारे कृतार्थतेचे अनेक तरल आणि निसटते क्षण धर्मापुरीकर यांनी ललितबंधाच्या रुपाने नेमके पकडले आहेत. वाचकांच्या दृष्यजाणिवा त्यामुळे नक्कीच अधिक समृध्द होतील. दीपक घारे

Sale price Rs. 222.00 Regular price Rs. 250.00

Save Rs. 28