Alt Text

Vachan Sanskar by Satish Pore

  • Rs. 149.00
  • Save Rs. 1


Join as Seller

वाचन संस्कार सतीश पोरे  वाचन, लेखन व गणित हा पाया पवका असेल तर तो माणूस जीवणाच्या कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतो. वाचणाबाबतची वैचारिक बैठक, वाचन कौशल्ये आत्मसात करण्याची विविध तंत्रे वेकेवळ विद्यार्थ्यालाच नाही तर शिक्षकांनी व पालकांनीही माहीत करून घेतली पाहिजेत. त्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त  होईल असा विश्वास वाटतो . 


We Also Recommend