Rmabai Ranade Yanche Charitre by Raviprakash Kulkarni

Rmabai Ranade Yanche Charitre by Raviprakash Kulkarni

  • Rs. 167.00
  • Save Rs. 33


चरित्रलेखन हे बऱ्याचदा पूर्वसुरींच्या लेखकाचा मागोवा घेतं करायचं असतं त्याला हे चरित्र अपवाद नाही. मात्र हे करताना काही नवी निरीक्षणं आढळली त्याची नोंद प्रस्तुत चरित्रात आढळेल. त्यामुळं चोखंदळ वाचकांना आणखी काही सुचू शकेल.

We Also Recommend