Mahanatechya Dishene (महानतेच्या दिशेने) by APJ Abdul Kalam, Meena Shashank Bhosale

Mahanatechya Dishene (महानतेच्या दिशेने) by APJ Abdul Kalam, Meena Shashank Bhosale

  • Rs. 203.00
  • Save Rs. 22


Mahanatechya Dishene (महानतेच्या दिशेने) by APJ Abdul Kalam, Meena Shashank Bhosale
या पुस्तकात ए.पी.जे अब्दुल कलाम २०२० पर्यंतच्या भारताच्या आर्थिक विकासावरुन आपल्या बलस्थानांच्या विकासाकडे आपलं लक्ष वळवतात. सोबतच काही मुख्य पाठ (की-लेसन्स) देतात

 We Also Recommend